icoon telefoon 0113 - 330 115

icoon afspraak AFSPRAAK

Castratie konijn

Op een leeftijd van 4 maanden kan een konijn al en nestje krijgen. Als u een koppel heeft is het dus raadzaam deze optijd te castreren of steriliseren of gescheiden te houden. Ook als je geen koppel hebt, kan het slim zijn om je konijn te laten "helpen".


Castratie

Konijnen kunnen soms ongewenst verdrag gaan vertonen als ze niet gecastreerd zijn, zoals op voorwerpen beginnen rijden. Na de castratie is een konijn nog 4 weken vruchtbaar, dus als je een koppel hebt moet je ze nog even gescheiden houden.


De leeftijd waarop konijnen vruchtbaar worden, is afhankelijk van de grootte van het ras. Kleine rassen zijn vaak op 4-5 maanden al geslachtsrijp, terwijl dit bij grote rassen vaak op 5-8 maanden gezien wordt. Rammelaars kunnen zelfs al vanaf 3,5-4 maanden vruchtbaar zijn!


Lees meer over de voortplanting van konijnen


 

Zie ook:

konijnen en kinderen | voeding | voortplanting | sterilisatie | gebit | castratie | vaccineren | aanschaf | huisvesting | jong konijn |

Tarieven

Tarieven