icoon telefoon 0113 - 330 115

icoon afspraak AFSPRAAK

Visite witoorpenseelaapjes en toekan

Jaarlijkse gezondheidcontrole en enting

Dat het aantal bijzondere dieren met de jaren is toegenomen, beseffen we allemaal. Sommige dieren - zoals een aap of een toekan - kan je niet zelf houden als huisdier, maar je kan ze wel gaan bezichtigen in Berkenhof's Tropical Zoo.


Net zoals bij de meeste dieren is een goede gezondheid belangrijk. Dat start met een goede huisvesting. De witoorpenseelaapjes (Callithrix jacchus) hebben een reusachtige volière met takken en touwen, met een extern nachthok en verschillende eetplaatsen. Ze eten voornamelijk insecten, vruchten en groenvoer. De toekans (Ramphastos vitellinus) hebben eveneens een grote volière en krijgen dagelijks lekker fruit en zaden.


Zoals honden, katten, konijnen en fretjes hun jaarlijkse enting krijgen, dienen de toekans en witoorpenseelaapjes dit ook te krijgen.


De witoorpenseelaapjes worden dan gevaccineerd tegen Yersinia pseudotuberculosis. Het vangen van de dieren dient uitermate veilig te gebeuren, want een apenbeet is enorm gevaarlijk. Vandaar dat de dierenarts handschoenen draagt. Voor die eenmaal per jaar dat hij de dieren vast heeft, probeert hij dan ook alles te doen wat er kan gedaan worden. Controle van de chip, indien deze ontbreek: chippen van de dieren, ontwormen, klinisch onderzoek, etc..


Bij de toekans wordt er voornamelijk gekeken naar de bespiering, de snavel en de nagels. Bijvijlen indien nodig. Uiteraard worden deze dan ook gevaccineerd tegen Y. pseudotuberculosis.


Op regelmatige basis worden de andere dieren van de Tropical Zoo gecontroleerd op uitwendige en inwendige parasieten, of worden we gemobiliseerd voor medische hulp te bieden.


Op de foto's is te zien hoe onze dierenarts K. Protin samen R. Jobse de dieren controleert. Foto's genomen door dierenarts A.Jacobs. Klik op onderstaande afbeelding om de visite foto's vergroot te bekijken.


Gezondheidscontrole Tropical Zoo - Berkenhof.


Spreekuur bijzondere dieren

Iedere vrijdagmiddag van 13:45 - 15:30 uur kunt u op onze praktijklocatie 's-Gravenpolder terecht op het spreekuur bijzondere dieren van dierenarts Protin. Behandeling is op afspraak. Een afspraak maakt u tijdens de reguliere openingstijden van deze praktijklocatie: maandag t/m vrijdag 08:00 - 12:00 uur en 18:00 - 18:30 uur.


Tarieven

Tarieven